Öylece, bireylerin birlikte yaşayabilecekleri, öğrenebilecekleri ve büyüyebilecekleri sürdürülebilir ve destekleyici bir topluluk oluşturmayı amaçlayan bir ortak yaşam ve eğitim projesidir. Sosyal ve çevresel sorumluluğa odaklanan projemiz, yaşama ve öğrenmeye yönelik bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal sorumluluk taahhüdümüzün bir parçası olarak, odağımızı Türkiye’deki deprem bölgesine kaydırmaya karar verdik. Bölge çok sayıda depremle harap oldu ve pek çok aile ve topluluğun desteğe ihtiyacı var. Çabalarımızı bu alana odaklayarak, depremlerden etkilenen toplumların yeniden inşasına ve canlandırılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz. Bu  adımla beraber, yerel halkların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmayı ve aynı zamanda bir topluluk, amaç ve bağlantı duygusunu teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, çabalarımızın etkisini en üst düzeye çıkarmak için mevcut bilgi, kaynak ve uzmanlıktan yararlanmanın öneminin altını çizerek bölgede halihazırda çalışan kuruluşlarla ortaklıklar kurmaya çalışacağız. Bu ortaklıklar aracılığıyla, yerel topluluklar ve kuruluşlarla güven ve karşılıklı saygı oluşturmayı ve projemizin hizmet etmeyi amaçladığımız insanların ihtiyaç ve isteklerine dayanmasını sağlamayı umuyoruz.